Norrlands nation

Torsdag, 21 april
. Pris 99 kr
. Pris 99 kr
. Pris 99 kr
. Pris 99 kr
. Pris 99 kr
Nationshuset

Norrlands nation bildades år 1827 genom ett samgående av de Bottniska och Medelpado- Jämtländska nationerna. De norrländska urnationerna i Uppsala var den Ångermanländska nationen (1646-1800) och den Västerbottniska nationen (1647-1800). Dessa slogs år 1800 samman till den Bottniska nationen. Den Medelpado-Jämtländska nationen bildades efter ett bråk vid ett kuratorsval i den Ångermanländska nationen 1685. Vid sitt bildande hade Norrlands nation omkring 60 medlemmar. Nationen hyrde lokaler runt om i Uppsala och har bl.a. huserat i nuvarande Upplandsbankens hus. Efter många års möda med att samla in pengar i den norrländska hembygden kunde det egna nationshuset invigas år 1889. Detta hus som idag kallas ´Gamla huset´ är otvivelaktigt Uppsalas pampigaste nationshus med sin klassiska fasad mot Fyrisån. Den stora tillströmningen av norrlandsstudenter till Uppsala under 1950- och 1960-talen tvingade fram den tillbyggnad av nationen, ´Nya huset´, som invigdes år 1972. Norrlands nation är idag Uppsalas största studentnation med drygt 8 000 medlemmar.

Norrlands nation
Västra Ågatan 14, 753 09 Uppsala
Uppsala